En breve te contestaremos.

Informació legal

1. INTRODUCCIÓ

El present document té com a finalitat establir i regular les normes d'ús i salvaguardar les dades del LLOC http://shop.tassjoies.com/ (d'ara endavant EL LLOC), entenent totes les pagines i els seus continguts,  propietat de la central de TASS JOIES, a les quals s'accedeix al domini www.shop.tassjoies.com.

La utilització d'aquesta pàgina, així com dels serveis que en ella es posen a disposició de l'usuari, suposarà l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions generals recollides a la present Informació LEGAL (d'ara endavant les CONDICIONS GENERALS), pel que l'usuari haurà de ser conscient de la importància de llegar-les cada cop que visiti "El LLOC". El fet d'accedir a aquest LLOC implica el coneixement i acceptació de les següents Condicions Generals, pel que TASS JOIES recomana a l'usuari, la seva impressió o descarrega i lectura detallada cada cop que accedeixi al LLOC.

2. INFORMACIÓ GENERAL

En compliment amb el deure d'informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació és reflecteixen les següents dades:

TASS JOIES és una entitat, la qual té el domicili a C/Sants 37, i el seu CIF és J62823034, i el seu telèfon 934323070.

L'adreça de correu electrònic és tass@tassjoies.com i la direcció web www.tassjoies.com

Aquesta entitat està inscrita al Registre d'Activitat Industrial de Catalunya.

3. ÚS DEL LLOC

Mitjançant l'acceptació de les presents Condicions Generals, l'usuari es compromet a usar el present Lloc i els serveis posats a disposició en ell, de la manera i la forma que en ell s'estableix, quedant obligat a no utilitzar el LLOC i els seus serveis amb fins il-il·lícits i /o contraris al fins establerts en aquestes Condicions Generals, que poguessin ser lesius de drets i / o interessos de tercers o que de qualsevol forma poguessin danyar el present LLOC o impedir el seu correcte funcionament o dels serveis que en ell s'ofereixen o oferiran en el futur.

4. ÀMBIT DEL LLOC. RESPONSABILITAT DE L'Usuari

És troba inclosa en aquest LLOC, la pàgina www.shop.tassjoies.com

L'accés a aquest LLOC és responsabilitat exclusiva dels usuaris. Els riscos derivats de la utilització del LLOC per l'usuari serà al seu únic i exclusiu càrrec.

No és objecte de garantia per part de TASS JOIES :

(I) La inviabilitat, la disponibilitat, la continuïtat, la inexistència de deficiències i la seguretat del LLOC;

(II) Que el contingut del LLOC o la informació que passa a través d'ell estigui lliure de virus o d'altre element lesius així com d'errors, omissions o incorreccions;

(III) La seguretat en la utilització que l'usuari faci del LLOC; TASS JOIES no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes al-alienes a TASS JOIES; de retards o bloquejos en l' ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecarregues en el seu Centre de Processament de Dades, de línies telefòniques, en el sistema d´internet o d'altres sistemes electrònics; ni tampoc de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de TASS JOIES.

Així mateix s'exonera a TASS JOIES de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués patir l'usuari com a conseqüència d'errors, defectes u omissions, a la informació facilitada per TASS JOIES sempre que provingui de fonts alienes.

El fet d'accedir a aquest LLOC no suposa establir ningun tipus de relació de caràcter comercial entre TASS JOIES i l'usuari.

5. ACTUALITAT I MODIFICACIÓ DE LA INFORMACIÓ:

La informació que apareix en aquest LLOC és la vigent a la data de la seva última actualització. Tass joies es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació del LLOC, podent limitar o no permetre l'accés al mateix. Tass Joies es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment, els canvis i modificacions que consideri convenients, podent fer ús d'aquesta facultat en qualsevol moment i sense previ avís.

6. CONTINGUTS

TASS JOIES realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error als continguts que poguessin aparèixer en aquest LLOC. Tass Joies no garanteix, ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar dels errors en els continguts que poguessin aparèixer en aquest LLOC proporcionats per tercers. TassJoies no es responsabilitza de cap manera, d'aquells continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos que poguessin visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (enllaços), en cas d'haver-los, i quan els hagués, de forma directa o indirecta en aquest LLOC. La presència de enllaços en el LLOC de Tass Joies, excepte manifestació expressa del contrari, té una finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggerència, invitació o recomanació dels mateixos. Aquests enllaços no representen cap tipus de relació entre Tass Joies i les empreses o particulars, titulars dels llocs webs als quals es pot accedir mitjançant aquests enllaços. Tass Joies es reserva el dret de retirar de manera unilateral i en qualsevol moment i sense previ avís, els enllaços que poguessin aparèixer en el seu LLOC. Tass Joies es reserva el dret d'impedir o prohibir l'accés al LLOC a qualsevol usuari d'Internet que introdueixi en aquest LLOC qualsevol contingut contrari a les normes legals o que sigui immoral, reservant-se el dret d'exercir les mesures legals que estimi oportunes per tal d'evitar aquest tipus de conductes.

7. NAVEGACIÓ, ACCÉS I SEGURETAT:

Central de Tass Joies, realitza els màxims esforços per a què la navegació es realitzi en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus, que poguessin ocasionar-se durant aquesta.

Tass Joies no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol tipus, que poguessin ocasionar-se als usuaris per la utilització d'altres navegadors o versions diferents dels navegadors per als quals ha sigut dissenyat el LLOC.

Tass Joies no es responsabilitza ni garanteix que l'accés a aquest LLOC sigui ininterromput o que estigui lliure d'errors. Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o software al qual pugui accedir-se a través d'aquest LLOC estigui lliure d'errors o causi danys.

En cap cas Tass Joies serà responsable per les pèrdues, danys i perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés i l'ús d'aquest LLOC, incloent-hi-se però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus. Tass Joies no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per ús inadequat d'aquest LLOC. En particular, en cap cas es fa responsable, de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les comunicacions que poguessin succeir.

Els serveis oferits en aquest lloc, només poden ser utilitzats correctament si es compleixen les especificacions tècniques per a les quals ha sigut dissenyat.

8. PROTECCIÓ DE DADES:

El tractament de les dades personals i l'enviament de comunicacions per mitjans electrònics estan ajustats a la normativa establerta a la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i a la Llei 34/2002, d' 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Correu Electrònic /B.O.E. 12/7/2002).

D'acord amb la disposició d'aquesta legislació vigent en matèria de protecció de dades, l'informem que les seves dades personals seran incorporades al fitxer de clients de TASS JOIES S.C.P., amb la finalitat de mantenir-lo informat de les nostres novetats i promocions. Mai seran cedits a altres empreses ni a terceres persones.

Tass Joies garanteix l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició escrita enviant un e-mail a tass@tassjoies.com.

Informació addicional sobre protecció de dades:

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: Tass Joies, S.C.P.

C.I.F.: J62823034

Dir. Postal: C/ Sants, 99. 08014 BARCELONA

Telèfon: 934885369

Correu elect.: tassjoies@gmail.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En Tass Joies, S.C.P. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de:

Gestió de les imatges captades per a la seguretat de les instal·lacions de Tass Joies, S.C.P..

Gestió de les dades personals dels clients que reben serveis de l'entitat.

Gestió laboral de Tass Joies, S.C.P., la prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut.

Gestió de les dades personals, així com dels serveis prestats pels col·laboradors de TassJoies, S.C.P..

Gestió de les dades d'usuaris, contactes de correu electrònic i dels obtinguts en el formulari de contacte de la pàgina web.

Gestió fiscal i comptable de Tass Joies, S.C.P..

Gestió dels currículums rebuts en Tass Joies, S.C.P. per a cobrir possibles vacants en aquesta.

Gestió de la relació mantinguda amb els proveïdors de Tass Joies, S.C.P..

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació existent, no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat o en els supòsits en què l'autoritzi una norma amb rang de llei.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és la prestació de serveis en matèria de joieria, segons els termes i condicions contractades, la gestió de recursos humans de l'entitat, o el compliment de les obligacions legals vigents.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran per a finalitats administratives internes, inclòs el tractament de dades personals de clients o empleats a administracions públiques per al compliment de la legislació vigent, o a encarregats de tractament que ens ofereixen els seus serveis de:

Formació contínua i reciclatge de treballadors

Consultoria en implantació del RGPD (UE) 2016/679

Vigilància de la salut

Videovigilància

Transport de mercaderies i/o paqueteria

Videovigilància i seguretat

Assessorament laboral i gestió de nòmines

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades, enviant un correu electr`nic a tass@tassjoies.com. Tass Joies, S.C.P. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en Tass Joies, S.C.P. procedeixen de:

El propi interessat o el seu representant legal. Les categories de dades que es tracten són:

Dades d'identificació

Codis o claus d'identificació

Adreces postals o electròniques

Informació comercial

Dades econòmiques

No es tracten dades especialment protegides.

9. SOBRE L'ÚS DE COOKIES:

L'accés a aquest Lloc pot implicar la utilització de cookies, tant en les seves pàgines com en les enllaçades o referenciades mitjançant links. 

1. Es consideren 'cookies' aquella informació que, de forma automàtica, pot ser emmagatzemada en fitxers de dades pel propi navegador web que s'estigui utilitzant, amb la finalitat de poder prestar  Tass Joies, S.C.P.  millor servei en la navegació web actual o futura, donant una major celeritat a la descàrrega del lloc web i de la seva visualització. D'altra banda, també permeten la visualització i identificació de la màquina que està accedint al servidor.

2. En tot cas, la recepció o no dels cookies dependrà del propi usuari del website i de les opcions que el mateix hagi seleccionat en el seu navegador web. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per a impedir la seva instal·lació en el seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per a ampliar aquesta informació.

3. Gràcies a les cookies, resulta possible que el servidor de l'usuari, o del tercer que actuï en el seu nom, reconegui el navegador de l'ordinador utilitzat per l'usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent l'accés als usuaris que s'hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se en cada visita. S'utilitzen també per a mesurar l'audiència i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d'entrades del lloc web.

4. Per a utilitzar el lloc web, no resulta necessari que l'usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades pel servidor, o el tercer que actuï en el seu nom, sense perjudici que sigui necessari que l'usuari iniciï una sessió com a tal en cadascun dels serveis la prestació dels quals requereixi el previ registre o login.

5. D'igual manera, els servidors Web detecten de manera automàtica l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d'obtenir mesuraments estadístics que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis Web, etc.

10. PROPIETAT INTEL-LECTUAL I DRETS D'AUTOR:

Tass Joies declara que excepte que s'indiqui el contrari al LLOC, els textos, imatges, il·lustracions, dissenys, icones, fotografies, segments de vídeo, segments de so i altres materials que es trobin al LLOC, i qualsevol altres creacions intel·lectuals i/o invencions o descobriments científics i tècnics, sigui quina sigui la seva aplicació empresarial o industrial ( en endavant col·lectivament anomenats el "CONTINGUT") han estat creats o inventats per TASS JOIES o cedits, llicenciats, transmesos o autoritzats a aquesta empresa pels seus titulars i/o cedents.

L'usuari es compromet a no suprimir o alterar qualsevol signe distintiu utilitzat al LLOC, tals com, amb caràcter no exhaustiu, marques, noms comercials ( gràfics, logotips, etc...), el "copyright" i altres dades identificatives dels drets de TASS JOIES o de tercers incorporats al LLOC.

Són propietat de TASS JOIES igualment, tots els drets sobre qualsevol de les obres, invents, descobriments, patents, idees, conceptes, actualitzacions i les millores relacionades amb el LLOC, els seus sistemes, aplicacions i programes o amb els serveis que TASS JOIES presta, que siguin creats, realitzats, desenvolupats o posats en pràctica per primer cop per TASS JOIES, sigui per si mateixa o amb l'ajut dels usuaris del LLOC, en el transcurs o com a resultat d'algun disseny, desenvolupament o qualsevol altra tasca realitzada, de conformitat amb el Contracte.

L'usuari no podrà utilitzar ni el nom, ni les marques, símbols, logos o signes distintius de titularitat de TASS JOIES sense el consentiment exprés i escrit d'aquesta.

En cas que qualsevol usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts existents al LLOC suposi una violació dels drets d'autor u altres drets de protecció de la Propietat Intel·lectual, preguem, ens ho comuniqui a la següent adreça:

TASS JOIES S.C.P, C/ SANTS 99, 08014 BARCELONA.